TILKONGSHVILEPARKENS AFDELINGSBESTYRELSE

AFDELINGSRAPPORT
Mødet afholdtes den 21.maj
Kl. 17.30 selskabslokalet indvielse af elevator
I mødet deltog:

Fraværende:

Emne: Kontorets bemærkninger:
Elevator blev indviet.
Stor ros til projektgruppen.

Godkendelse af referat fra forrige møde:
Ingen kommentarer

——————————————————————————–
Budget 2013/ 2014- budgetmøde d.28.maj.
Palle er dirigent.
Referenter Disa og Conny

Breve fra selskabet:

Principiel drøftelse af hvad der skal til for at vi kan acceptere en klage fra en beboer overfor en anden beboer. Enighed om at man skal kunne komme til bestyrelsen med sine problemer, og at bestyrelsen selvsagt har tavshedspligt. Men som udgangspunkt vil vi anbefale at vi får et par linjer, der beskriver hvad klagen går på, så der er lidt mere hold i klagen, men at disse oplysninger er fortrolige

Dispositionsfond kan være med til at dække fraflytningstab. Men hvad kommer det forhøjede bidrag til dispositionsfond til at betyde ? Ret svært at gennemskue hvad disse forhøjelser i indbetalingen kommer til at betyde for os ? Dvs de 544 kr. som er det nye tal – hvad er det beløb vi indbetaler i dag ?

Forespørgsel om at Lyngby Kommune vil låne trappen fra Chr. Winthersvej til Sydskråningen som ”bagdør”, så beboerne kan komme ud mens ny kloakering etableres på Chr Wintersvej.
15/8 til 1/10. Vi afslår pga sikkerheden for børnene i Kongshvileparken.

Forsikringsspørgsmål omkring tagrender og rensning heraf blev drøftet. Der er ikke forsikringsdækning fra Selskabets side, hvis man kommer galt af sted. Beboerne skal selv have en ulykkesforsikring for at være dækket.
Aftalt at Alice fremlægger konklusionen på budgetmødet.

Breve til og fra beboer:
Brev fra IT udvalg, der beder om at få svar på ansøgning om ny hjemmeside, som de pga. en fejl ikke har modtaget svar på.
JB skal tilskrive udvalget jf beslutning i referat af 19/3.

_____________________________________________________
Sager der kører:
Musik i bebyggelsen. Ansvarlige for at byde velkommen:
26. maj Alice
9. juni Niels
23. juni Disa
18. august Lars
1. september Conny

Jubilæumsfest – udvalget kommer til vores næste møde den 18. juni. Vi holder møde selv fra 17.30-20 og fællesmøde med jubi-udvalget fra 20-21 i selskabslokalet.

_____________________________________________________

Nyt fra funktionærerne:
Selskabslokalet mangler forskellige ting.
Knagerækker
Planter
Puslebord
Billeder
Vinduer beklædes med folie.
Spand til toilet

16,17 og 18. maj næste år er der konfirmation.
2 konfirmationer fredag og en konfirmation lørdag.
Der var lodtrækning og KVB 23 vandt.

Afdelingen vil fremover maksimalt skulle betale 154 x 313 kr. = 48.202 kr. i tab pga. misligholdelse ved fraflytninger. Tab udover det nævnte beløb vil skulle dækkes af selskabets dispositionsfond som pt. indeholder mere end det lovgivningsmæssige minimumskrav, hvorfor I pt. ikke står til at skulle betale mere til denne.

Jeg sender beskeden videre.

Jeg har, som Alice skiver, i en mail skrevet til JP.

Plan for Parkvandring:
Vi mødes kl. 16 den 12. juni

Punkter til næste møde:
jubilæumsudvalg på besøg kl. 20 til næste møde den 18. juni
Nyhedsbrev:
Nævn sag vedr. beboer der har kontaktet ”forkert” gasservice firma og modtaget stor regning. Anledning bruges til at erindre alle beboere om vi har fast serviceaftale med Gastech.

Skriv rundt at nogle af vores børn vil arrangere rundbold hver torsdag kl.19 på boldbanen for børn her i juni og august, dog excl. skolernes sommerferie. Sig det til jeres børn, så så mange som muligt vil deltage.

Evt.

Div. småting diskuteret

God ide

Det er sundt med motion ☺

JBA 23. maj 2013