TIL

KONGSHVILEPARKENS  AFDELINGSBESTYRELSE

AFDELINGSRAPPORT

Mødet afholdtes den      
  15. maj 2012    

 

I mødet deltog: CS-AC-KH-LM-DR-PS-CJ
   
Fraværende: NB
   

 

Emne: Kontorets bemærkninger:
Beboerhenvendelser:

JS fra Syd påpegede at det bør fremgå af beboerhåndbogen, hvilke farve skurene i haven må have.

 

IB

Godkendelse af referat fra forrige møde:

Referatet blev godkendt.

25. september inviteres JB til en snak og gennemgang af langtidsbudgettet. Hvad tid passer dig JB ?

Mht. kloakproblemerne, så har vi selv taget fat i en, som kan vurdere dette. JB skal derfor ikke finde en, der kan komme med et kvalificeret bud.

——————————————————————————

Budgetmøde den 22. maj

Arne P vil gerne være dirigent.

Emner til beretning blev gennemgået.

Forslag til budgetmødet blev gennemgået.

Beboer håndbøger blev gennemgået.

 

JB – projektor ønskes til budgetmødet. Kan vi låne den ?

 

Har desuden et spørgsmål vedr. 116.2 hvor det godkendte budget 2011/12 oprindelig hed 3.870.000 kr., men det er nu ændret til 4.931.000. Skyldes det fyrene, som vi umiddelbart ikke kan  få til at hænge sammen med det notat du lavede sidste år, hvor der står 1.995.000 kr. skulle tages af henlæggelser. Kan du opklare dette for os. Tak.

 

 

 

 

Hvad siger i til 17.30 ??

 

TE

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er fikset

 

 

 

Det skulle være klaret, har jeg forstået.

Breve til og fra:

KVV 11 ansøgning om udv. af pergola efter gældende regler og tegninger.  JB tilskriver og præciserer, hvad der kan laves. PT mgl. tegninger, da de er i A3 format. Kan I hjælpe med at printe i dette format, så kan de efterfølgende kopieres herfra.

 

Styringsdialog 2012 tilbagemelding modtaget og gennemgået. AC giver tilbagemelding herpå.

 

 

Det har jeg har jeg talt med Hans om

 

——————————————————————————–

Nyt fra funktionær.

Skorstene er våde. Der skal findes en løsning– skal de tages ned eller renoveres ? Hvad med husene der er bevaringsværdige, må skorstene nedtages der ? En renovering er en dyr løsning. Vi afventer svar fra JB på AC’s mail af d.d.

 

Afv. at kommunens mand skal komme forbi ifm. træstubbe fræsning.

Ny medarbejder i jobprøvning p.t.

 

 

 

 

Som jeg har drøftet med Alice prøver jeg ud fra de indkomne priser at lave en lille opstilling som viser økonomien.

 

Det har vi været den 29. maj og vi indsender en ajourført plan og så må vi se om vi får lov til at fælde nogle flere træer end oprindelig planlagt.

 

Parkvandring.

Finder sted 10. juni.

 

_____________________________________________________

 

IB

Eventuelt

3 skures placering. Vi afventer endeligt svar fra JB.

 

 

Invitation til Malmø for at se, hvordan de har håndteret problemer med regnvand. Det foregår den 22. juni. Hver især overvejer om de kan deltage.

 

Overkørsel ved busstop trænger til at blive repareret.

 

 

Jeg afventer kommunens behandling/svar.

 

 

IB

 

 

Hans undersøger evt. om det er muligt at få kommunen til at gøre det.

Nyhedsbrev

Udsendes efter budgetmødet.

Husk at mind beboerne om at de kan slå varmen fra på deres gasfyr i sommerperioden.

Parkvandring 10. juni kl. 10

 

 

 

IB

Punkter til næste møde:

 

 

JBA 29. maj 2012