TIL KONGSHVILEPARKENS  AFDELINGSBESTYRELSE

AFDELINGSRAPPORT

Mødet afholdtes den      
  15. Januar 2013    

 

I mødet deltog: KH-NB-HE-PS-LM
   
Fraværende: AC-DR-CJ

 

   

 

Emne: Kontorets bemærkninger:
Beboerhenvendelser:

Der var ingen henvendelser

 

 

IB

Godkendelse af afdelingsrapporten

Afventer til næste beboermøde til AC er med

 

IB

 

 

 

Beboermøde den 5. februar:

Årsberetningen skal være Hans i hænde senest den 25. januar

Vi (Kim) forespørge Arne om han vil være ordstyrer.

Regnskabet er i gode hænder ved LM.

Vi skal låne selskabet projektor

Referent Kim eller Conny.

Maden står Hans for.  (Vi ses til kalvestegen)

 

 

IB

IB

IB

TE

IB

TE

Breve til og fra afventer til næste møde  
Sager der køre:

A.     Skorsten. Afventer til næste møde

B.     Elevator. Budgettet holder, men p.t. ved en letter skrabet udgave. Bestyrelsen støtter at facade og sænket loft gennemføres. AC kontakter JB for at afstemme projektet.

C.     Affalds sortering: Afventer til næste møde

D.     Privat fællesvej. AC fortsætter sin dialog med kommunen og vi afventer svaret for beslutningsgrundlaget for hvorfor vore veje bliver til privat fællesvej.

Vi giver JB tilladelse til at indgå aftale med kommunen, med forbehold for ændring.

E.      Grøn plan for Kongshvileparken. Afventer da nyt møde skal aftales mellem Disa, Alice og Hans.

 

OK

 

Loft & facade er igangsat.

 

IB

 

TE

 

Er sket

 

 

IB

Ansøgning fra IT udvalget 

Da der ikke var kommet nogle forslag udsættes det til næste møde

 

Fritidsudvalget

A.     Jubilæumsfest 60 år AC oplyste at der budgettet kommer til at lægge på +/- 85.000 dkr. Planen blev gennemgået som ser spændende ud. Pengene er hermed bevilliget.

 

B.     AC fremviste ny folder fra fritidsudvalget for 2013

 

 

 

IB

 

 

 

TE

 

 

IB

 

   

 

                    JBA 17. januar 2013