TIL

KONGSHVILEPARKENS AFDELINGSBESTYRELSE

AFDELINGSRAPPORT

Mødet afholdtes den      
  16. oktober 2012    

 

I mødet deltog: AC-DR-CJ-KH-NB-HE
   
Fraværende: LM-PS
   

 

Emne: Kontorets bemærkninger:
Beboerhenvendelser:

Der var ingen henvendelser fra beboerne

 

 

 

IB

Godkendelse af referat fra forrige møde:

Referatet blev gennemgået og godkendt.

 

 

 

 

 

 

Breve til og fra:

AC orienterede om en fraflytningssag, og HE supplerede at fremadrettet skal der tages billeder af skader og mangler ved fraflytning.

 

Bestyrelsens julefrokost bliver den 26. januar. 2013.

 

Spørgeskemaet til fritidskonferencen bliver udfyldt og afsendt.

 

Skrivelse fra kommunen ang. Sortering af plast og metal:

Kommunen har bedt os runddele en ekstra skrivelse, der beskriver

at man skal se bort fra den første fremsendte skrivelse.

Denne anden,skrivelse, vil blive omdelt sammen med beboerbladet.

 

Landsbyggefonden har som ansøgt, bevilget os kr 473.000.00 til etablering af

elevatoren ved beboerhuset, der forventes at være opsat slut januar 2013.

 

Brev fra Baadelauget om ansøgning om tilskud til sæsonafslutning

Og der bevilges kr. 200 per medlem hvilket er kr. 1.800,00

 

 

 

IB

 

 

 

 

 

 

 

 

IB

 

IB

 

 

 

TE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientering om sager der kører.

Skorsten

Vi er ikke enige med afgørelsen, og vi ville gerne høre hvad AB’s ledelse mening er, vi mener at der skal kæmpes noget mere, da det

jo vil blive en udgift der vil medføre en generel huslejeforhøjelse fremover. Vi vil i givet fald gerne have et møde med Jesper om sagen.

Forhaver KVV 1A-B-C.

Forslaget blev droppet, efter nærmere diskussion.

 

 

 

OK – JLS og jeg tager dog lige fat i en skriftklog til at lave en vurdering, af om vi har nogen muligheder – eller om det bare vil være at kaste gode penge efter dårlige.

 

 

Postkasser/reklamekasser

 

Der vil ved næste nyhedsbrev blive gjort opmærksom på, at der på postkassestativer kun må være opsat den originale postkasse,

og kasser baseret til reklamer ikke må opsættes på stativet eller placeres i nærheden af stativet.

 

Beboerhåndbogen Akt. I

Vi har fået tilbagemelding fra selskabet om rettelse af tekst i beboerhåndbogen, side 7.

 

Der er lidt usikkerhed om der i svaret fra selskabet har sneget sig en fejl ind. AC undersøger det med JB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionær:

HE meddelte at Kommunes kommentar om platantræet ikke stemmer overens med virkeligheden.

HE meddelte at der er bestilt 6 nye kirsebærtræer og en rødbøg, der plantes i indeværende år.

 

 

 

Der blev diskuteret hvad vi gør fremover med en beplantnings / fældnings plan.

Bestyrelsen vil i foråret lægge en ny slagplan, da man ikke er enig med kommunes formulering fra lokalplanen.

 

Orientering om materiale til ny beboer

AC gennemgik et oplæg der vil blive til en folder. Flere info følger

Eventuelt

 

 

Næ, der er måske en lille uoverensstemmelse – men det er sikkert ikke nok til at kommunen vil revurderer uden vi skal sætte en konsulent på først.

 

Se lige den mail jeg sender til jer fra kommunen – har I haft kontakt til denne for at en lave ny beplantning/fældningsplan ??

 

 

IB

Nyhedsbrev

Postkasser / nye affaldsordning, /tørre kælder/ Ny runde af optagelse af lån til badeværelse/køkken/døde pindsvin

 

IB

 

Punkter til næste møde:

 

 

 

JBA 30. oktober 2012