TIL KONGSHVILEPARKENS AFDELINGSBESTYRELSE

AFDELINGSRAPPORT
Mødet afholdtes den

19. februar 2013

I mødet deltog:
CS,AC,PS,DR.

Fraværende:
LM,NB,KH,CJ,HE

Emne: Kontorets bemærkninger:

1. Godkendelse af referat :
a. mødet d. 20. nov
b. mødet d. 15.jan.
Ingen bemærkninger

——————————————————————————–
2. Evaluering af beboermødet d. 5. februar
Der var en god stemning, alle enige om at det var et godt møde.
Der blev rejst spørgsmål om hvorvidt selskabets
forsikringer dækker, hvis man kommer til skade ved f.eks. snerydning på ”eget lod” eller når beboerne selv renser ”sine” tagrender
Referatet er godkendt og sendes ud til beboer snarest.

3. Breve fra selskabet:
a. Spørgsmål til det nye budget og hvordan pengene ruller
Punktet tages op på næste møde i marts
b. Afgørelse fraflytnings regning

c. Repræsentantskabsmøde 12. marts: Palle og Alice deltager tilmelding vedlægges
d. Afdelings/ budgetmøde: vi forslår tirsdag d. 28. maj. Vi vil gerne at Jens Bielefeldt deltager

4. Breve til og fra beboer:.

a. Der er tilskrevet beboer som ønsker at få opstillet beholdere til glas/ papir: om at bestyrelsen har truffet den beslutning at der i første omgang kun opstilles en beholde til plast og metal.

b. Vi har i dec. tilskrevet beboer om at fjerne ekstra postkasser – ok.

c. Ansøgninger, og henvendelse fra beboer:
Drøftes og sendes til selskabet som svarer beboerne

——————————————————————————–

5. Ansøgning fra IT udvalget:
Punkt fra sidste møde, da der er repræsentantskabsmøde d.12. marts hvor vi vil blive orienteret om selskabets nye hjemmeside.
Vi afvente og se hvad selskabets nye hjemmeside byder på. Punktet tages op igen på næste møde, hvor vi forhåbentlig er blevet klogere !!

6. Ansøgning ” Musik i bebyggelsen”
Et udvalg bestående af:
Hans Ellekjær, Ejendomsfunktionær,
Mogens Fjeldsø, Musiker
Ole Kjær, Formand for Gladsaxe Jazzklub
Hans Jørgen Jørgensen, Medlem af AB fritidsudvalget
Peter Christiansen Medlem af Kongshvileparkens fritidsudvalg.
har inviteret 4 boligafdelinger til at være med i et projekt, hvor der på skift spilles koncert i de forskellige boligafdelinger – 5 koncerter i hver afdeling og der ansøges om 4000 kr i hver boligafdeling. Vi bevilliger fra Kongshvileparken 4000 kr til projektet. Udvalget har også søgt penge hos Gladsaxe kommune og AB.
De 4 afdelinger der er inviteret til at deltage er Skoleparken, Stationsparken, Torveparken og Kongshvileparken.

7. Nyt fra funktionærerne:
Nyt fra funktionærerne
a. En beboer har observeret en rotte. Conny har taget sig af det og sendt brev til de omkring boende beboer hvor rotten er observeret og Conny har haft kontakt til kommunen har styr på det, så godt.

b. Grøn plan/ fældningsplans møde aftales til d. 20. marts kl. 9:00 på kontoret – fra bestyrelsen kommer Disa og Alice.

c. Affaldssortering: AC orienterer om at kommunen modtager containerne i løbet af uge 7 – 9. Vi kan forvente at have modtaget beholderne senest uge 11.
Der tømmes hver 8. uge for metal og plast.
Kommunens nye vognmænd fra April 2013 bliver : Meldgaard Miljø A/S som tager sig af transport af dagrenovation og haveaffald og transport af storskrald bliver M..Larsen.

8. Problematikken Privat/ Fællesvej Kongshvilevej.
Der har været skrevet et par breve til teknik og trafikudvalget – kopi i lokal aviserne, i det sidste svar få vi dog ret i at det beløb vi skal af med vil stige, vi vil gerne finde ud af om Kongshvilevej ligger på vores matrikel?

Vedlægger kopi af det sidste svar fra Ole Skrald. til dig Jens

I næste Nyhedsbrev:
Bestyrelsen – Fodre fugle

Punkter til næste møde:
Budget 2013/ 14
Ny hjemmeside.
_____________________________________________________
Eventuelt: