SPAREFORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG.

Spar på vandet

pig-156674_960_720

Vi bruger meget vand i dagligdagen når vi går i bad, børster tænder og
går på toilettet, eller når vi vasker tøj, vasker bil og vasker op.

Se her, hvordan du nemt kan spare penge og samtidig skåne miljøet.
Det kan blive til rigtig meget, hvis du tænker lidt over de små vaner.

Først lidt statistik:

For tiden består Kongshvileparken af ca. 348 beboere. Statistisk set forbruger en gennemsnitsdansker 110 liter vand i døgnet. Det svarer til at Kongshvileparkens årlige vandforbrug burde ligge på ca. 13780m3.

Gladsaxe Kommunes målsætning er 104 liter i døgnet, men vandudvalget mener vi uden større problemer kan komme betydeligt længere ned.

Vores nuværende årlige for brug ligger på omkring 15000 m3. Altså bruger vi betydeligt mere vand end gennemsnittet, det bør vi selvfølgelig gøre noget ved.

Da prisen på vand 2015 hos Nordvand er kr. 52,65 pr. m3 forventes der en årlig udgift til vand på ca. 790.000 kr. i 2015.

Afdelingens vandforbrug er nu på ca. 118 liter per person i døgnet. Hvis det lykkes at gennemføre Gladsaxe Kommunes målsætningen på de 104 liter, vil vi i afdelingen spare 93.600 kr. om året.

Hvordan fordeler vandforbruget sig typisk for en gennemsnitsperson sig så?

Vandforbrug i husholdningen

Som man ser, er bad/ hygiejne samt toiletskyl de helt store andele af det samlede forbrug, nemlig hele 63 %. Derfor er det naturligt at fokusere netop på disse 2 poster.

Godt 30 % af en boligs samlede energiforbrug går til opvarmning af varmt brugsvand.

Vidste du forresten at:

 • Omkring 80 % af det samlede vandforbrug til brusebad består af varmt vand.
 • En almindelig håndbruser bruger ca. 15 liter vand i minuttet.
 • Et ældre toilet bruger 3 liter vand ved lille skyl, og 6 liter ved stort.
 • En vandhane bruger ca. 12 liter vand i minuttet.
 • En dryppende vandhane kan forbruge for over 350 kr. om året
 • Et toilet, der løber, kan give et ekstra vandregning på op til 16.000 kr. om året

Hvordan bruger man mindre vand, uden at miste komfort og effektivitet?

Det er afdelingens målsætning at nedsætte vandforbruget betydeligt, og vi mener det er opnåeligt. I første omgang til 100 liter. pr. person i døgnet – i 2017.

Vi mener faktisk det er realistisk. Det kan bl.a. lade sig gøre med tekniske ændringer, og ikke mindst med holdningsændringer hos os selv.

Når man renoverer badeværelse/toilet, kunne vi med fordel ændre det nye toilet til 2/4 skyl. Herved opnås en besparelse på en tredjedel.

Der spares op til 71.000 k. årligt, hvis vi alle har 2/4 skyl frem for 3/6 skyl.

Det forudsætter dog at vores kloaksystem kan anvendes til toiletter med 2/4 skyl.

Besparelsen på 33 % skal måske nok reduceres til 25 – 30 % da forskellige faktorer gør, at den reelle besparelse formodentlig er lidt mindre.

I øvrigt bør der kun komme toiletpapir og efterladenskaber i toilettet.

Alt andet hører ikke hjemme der – det kan stoppe kloakken, og sætte sig i filteret i rensningsanlægget.

kgvp_toilet

Som tidligere nævnt er der et rigtig stort forbrug til bad og personligt pleje, nemlig ca. 36 %.

Her er der virkelig noget at spare.

Hvad kan vi så gøre her?

Vi kan udskifte til håndbruser med vandsparer, og derved nedsætte forbruget fra 14 – 16 liter i minuttet til 8 liter i minuttet.

Dette kan gøres med moderne håndbrusere, og disse har systemer der gør at badet føles som med ”gamle” brusehoveder.

Dette vil reducere vandforbruget betragteligt.

Samtidig opnås yderlige besparelser på naturgassen ved et mindre forbrug af varmt vand. En behagelig sidegevinst.

Helt enkelt kan man jo blot åbne lidt mindre for vandhanen, så sparer man da også vand. Man opnår dog sjældent et sikkert og konstant resultat. Der skal justeres en del på grebet, inden man opnår den rette besparende vandstrøm.

Perlatorer/vandsparer

Derfor er et enkelt lille indgreb hvor man sætter en vandsparer på hanen langt mere effektivt. Den store del af reduktionen i vandforbrug opstår når vandet løber, uden det anvendes.

Og når man skyller ting af i vasken.

Men hvis man skal fylde en vase eller en kande, sparer man selvfølgelig intet.

Det er let at reducere vand – og energiforbrug, og bevare både komfort og effektivitet. Det tager kun et par minutter, kræver et minimum af værktøj og en beskeden økonomisk anskaffelse.

Nemlig ved at sætte en perlator med indbygget vandbegrænser på vore vandhaner.

Man kan ikke umiddelbart se forskel på om der sidder en perlator eller bare et gammeldags filter på vandhanen.

Perlatorerne kan skrues direkte på vandhanen, og de fås til både udvendigt og indvendigt gevind.

Der er forskel på, hvor gode perlatorer er til at belufte vandet ved små vandstrømme. Det er desuden bedst at købe perlator med indbygget vandbegrænser.

En perlator med vandbegrænser, kan spare 15 m3 vand eller ca. 800 kr. pr. år. Dette gælder for en vandhane, der bruges 10 minutter pr. dag og hvor vandgennemstrømningen nedsættes med 4 liter/min.

Hvad kan vi selv gøre i det daglige?
Der er mange ting vi selv kan gøre for at nedbringe vores vand forbrug, her er nogle enkle råd:

 • Vær opmærksom på dryppende vandhaner.
 • Hold øje med, om toilettet løber. Et løbende toilet kan bruge op til 800 liter vand i døgnet – spildte penge lige ud i toilettet!
 • Kontakt straks afdelingskontoret hvis toilet eller vandhane løber.
 • Skyl ikke opvask under rindende vand, brug en balje. En vandhane bruger op til 12 liter i minuttet. Samtidig forbruger du naturgas til opvarmning af vandet.
 • Rengør ikke grøntsager under rindende vand. Brug en balje.
 • Fyld dagligt en kande med vand og stil den i køleskabet. Så har du altid koldt vand at drikke uden at skulle lade vandhanen løbe for at vente på koldt vand.
 • Opsæt en regntønde og udnyt regnvandet. Der kan spares rigtigt meget rent vand. Kontakt kontoret og få tilskud fra afdelingen.
 • Vand aldrig græsplænen i tørkeperioder, græs er utroligt hårdfør, det skal nok komme igen.
 • Tag korte brusebade i stedet for karbad og luk for vandet ved hårvask, indsæbning og tandbørstning. Bad og personlig hygiejne udgør ca. 36 % af vandforbruget i husholdningen, så her er der rigtig mange penge at spare.
 • Fyld vaske -og opvaskemaskinen helt op.
 • Undgå at børn leger unødvendigt med vandet og toiletskyl.

kgvp_logo_vand

Spar på vandet

Pjecen er udarbejdet af Kongshvileparkens vandudvalg, bestående af Conny Jensen, Ivan Klitte, Per Mogensen og Arne Pedersen

Hvis du ønsker at downloade pjecen som PDF så tryk her !