I Kongshvileparken er der ansat 3 ejendomsfunktionærer: varmemester Martin Jensen og 2 gårdmænd.

Martin Jensen 

Varmemester

Tommy Larsen

Gårdmand

Henrik Voss 

Gårdmand

Tryk på plus-tegnet for at læse mere:

Varmemesterkontorets adresse:
Kongshvilevej 37A

I Kongshvileparken er der en del former for affald. Tryk på disse link for at komme til kommunens hjemmeside, hvor der er en beskrivelse af behandling af de forskellige former for affald.

haveaffald
storskrald
plast og metal
dagrenovation
den omtalte pose kan købes på varmemesterkontoret for 22,-kr.
kalender for samtlige afhentningsdage

  • Haveaffald/storskrald må tidligst sættes ud dagen før afhentningen, og det skal stå klar inden kl. 7.00 på afhentningsdagen.
      Anbring storskraldet ved fortovet, så det ikke generer dem, der kommer forbi.
    • Der må ikke henstilles affald uden for boligerne.
    • Aviser og ugeblade, flasker og batterier kan lægges i de grønne containere på parkeringspladsen ved butikkerne.
    • Afbrænding af haveaffald ikke er tilladt.
Husene i Kongshvileparken er fra 1953, og el-installationen i husene har ikke i alle tilfælde tilstrækkelig kapacitet til at klare belastningen fra de mange elektroniske hjælpemidler, som findes i en moderne husholdning.

Ofte vil nye beboere opdage, at deres vaskemaskine ikke har vasket færdig, eller at flæskestegen ikke er stegt nok. Dette kan skyldes, at komfur og vaskemaskine ”kører” på samme gruppe, der måske ikke har kapacitet til at klare belastningen fra begge dele samtidig. Der bliver altså tale om overbelastning, som får sikringen til at springe. Det anbefales derfor, hvis dette sker, kun at bruge en af delene

Kongshvileparken er begyndt at opsætte ekstra grupper for at løse problemet. Dette sker gradvis i løbet af de næste 5 år.

Sluk for alle grupper på hovedtavlen på el-måleren, og slå HFI-relæet til. Tænd derefter for èn gruppe ad gangen for at finde ud af, hvilken af de tre grupper, der får HFI-relæet til at slå fra. Søg til slut at finde ud af, hvilke installationer under den fejlbehæftede gruppe, der kan være årsag til problemet.
I alle husene i Kongshvileparken er der opsat en Geminox kondenserende naturgaskedel.

Gaskedlen producerer både varmt vand og centralvarme.

Påfyldning af vand på anlægget er beskrevet i vejledningen. Det skal kort nævnes, at der kun skal fyldes vand på anlægget til manometeret står på 1. Det er meget vigtigt, at der kun fyldes vand på anlægget, når der høres rislen i radiatorerne på 1. sal. Der er ingen grund til at fylde små sjatter på anlægget hele tiden. Dette giver nemlig ilt i systemet, og dette fremmer muligheden for tæring.

Der er to forskellige kedler. en til huse med badekar og en til huse der ikke har badekar.

Klik på nedenstående links for at se vejledninger:
Gasfyr med badekar.pdf
Gasfyr uden badekar.pdf

Ved stop på fyret vises der en fejlkode i displayet. Drej/tryk reset knappen og fyret vil starte igen.
Hvis ikke fyret starter, skriv fejlkoden ned og ring til Gastech 70101550

Vagtordning:
fra 1. oktober til 30. april alle dage fra kl. 8.00 til 19.30
fra 1. maj til 30. september fra kl. 8.00 til 16.00. Fredag fra kl. 8.00 til 15.30

Ønsker man tilladelse til at holde, eller evt. bare passe en hund eller kat, så skal man som beboer udskrive, udfylde og aflevere den respektive blanket (se links nedenfor).

Hvis man ønsker at holde hund, så skal lovpligtige ansvarsforsikring forevises.

Hvis man ønsker at sende formularen som mail til kontoret så er email adressen: vm4715@abg.dk

Blanketter:
Ansøgning om hund.

Ansøgning om kat.

Ansøgning om kanin.

Ansøgning om pasning af husdyr.

Hvis en radiator ikke bliver varm, er det som regel termostaten, der sidder fast.

Dette kan undgås, hvis man motionerer termostaten, især når det ikke er fyringssæson. Åben og luk for termostaten en gang imellem.

Kontakt varmemesterkontoret hvis problemet opstår.

Problemet kan også skyldes, at der er luft i systemet. I givet fald bør der derfor foretages udluftning, som foretages ved at åbne udluftningsskruen på den enkelte radiator.

Hvis komfuret får HFI-relæet til at slå fra, er problemet ofte, at der kommet fugt (damp) i ledningerne. Der er ikke meget andet at gøre end at vente til fugten er fordampet, så virker komfuret som regel igen.
Det kan ske, at en del af komfuret ikke fungerer. Dette skyldes som regel, at det er en sikring der ikke virker, check sikringerne og foretag eventuelt en udskiftning.
Beboerne i Kongshvileparken maler selv træværket på deres pergolaer og udhuse/cykelskure og godkendte skure i haven.

Alle huse har en pergola, mange steder er den overdækket, og det træværk der omkranser pergolaen/terrassen skal behandles med træbeskyttelse.

Farven skal udvendig være mørk Dodenkopf, mens man indvendig gerne må male i afdelingens lyse farve.

Træbeskyttelse og pensel kan afhentes på kontoret.

I de røde huse er der også et udhus. Her må træværket kun males mørk Dodenkopf, men terrassesiden må også males i afdelingens lyse farve.

Stige og træbeskyttelse kan afhentes på kontoret.

Anvend dette link, hvis du/I har observeret rotter i bebyggelsen.

https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/byg-og-bolig/uoenskede-dyr/anmeld-rotter

I Kongshvileparken skal beboerne normalt selv rense tagrender. Ved henvendelse til kontoret, bliver stige til brug for arbejdet leveret på adressen. Såfremt en beboer ikke magter opgaven, kan der ske henvendelse til varmemesterkontoret, som herefter vil påtage sig opgaven

Rensning af tagrender er specielt vigtigt ved de boliger, hvor der er store træer. Bladene fra disse træer falder ofte i tagrenderne. Der kan ikke gives faste regler for, hvornår eller hvor ofte der skal renses tagrender, men det skal i hvert fald gøres, når vandet løber over tagrenden, eller når man kan se, at der vokser græs i den. Et godt udgangspunkt er at gøre det hvert efterår. .

Rensning af tagbrønde foretages af varmemesterfunktionen. Der findes tagbrønde ved alle huse i Kongshvileparken. Der er altid placeret en tagbrønd ved de huse, der har nedløbsrør fra tagrenderne. Disse tagbrønde skal også renses, fordi alt ”affald” fra tagrender bliver skyllet herned. Hvis brøndene ikke renses, kan vandet fra tagrenden ikke komme væk, hvilket vil få vandet til at stige i brønden, op i nedløbsrøret, og til sidst vil vandet så løbe over tagrenden. I de gule huse med kælder vil det betyde, at vandet ikke kan komme væk, og derfor vil stå langs kældervæggen, trænge op i lyskassen og derfra løbe ind i kælderen.

I kælderhusene er der de fleste steder en brønd i asfaltstigen til terrassen. Denne brønd tager vandet fra kælderskakten. Hvis dette afløb er tilstoppet, løber vandet fra kælderskakten gennem kælderdøren ind i kælderen.

Der kan lånes brøndrensere ved henvendelse på kontoret, såfremt en beboer ønsker selv at rense tagbrøndene.

Telefon nr.:
45 87 61 53

Kontorets email:
vm4715@abg.dk

Kontorets åbningstider vinter:
Mandag, onsdag, torsdag og fredag:
09.00 – 10.00
Tirsdag:
16.30 – 17.30

Kontorets åbningstider sommer:
Mandag, onsdag, torsdag og fredag:
9.00 – 9.30
Tirsdag:
9.00 – 9.30 og 16.30 – 17.30

På varmemesterkontoret kan der rekvireres hjælp, hvis der opstår problemer i boligen. Det være sig problemer med dryppende vandhaner, varmeproblemer, defekte kontakter, punkterede termoruder eller de installationer i boligen, som afdelingen har vedligeholdelsen af.

Der er ikke faste ”håndværkerdage”, men af hensyn til økonomien, samler vi så vidt muligt besøg sammen til håndværkerne. Dagen for besøget oplyses ved henvendelsen til kontoret.

Hvis du har nogle spørgsmål til varmemesteren, så udfyld nedenstående formular:

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Stil dit spørgsmål til varmemesteren her